Niezbędne kroki, aby pomóc dzieciom rozwijać duchowość
 • Talent duchowości polega na rozwijaniu relacji z wiecznością, w którą wierzymy, a tym samym osiągnięciu równowagi wszystkich sfer życia.

 • Jak zacząć?

 • 1. Aby uczyć dziecko, powinniśmy się o nim dowiedzieć. Jeśli jesteście religijni i wychowujcie swoją rodzinę w świetle duchowości, połączcie metodę nauczania.

 • 2. Aby wierzyć w boską istotę, trzeba najpierw poznać Go. Wyjaśnij swojemu dziecku dokładnie to, w co on wierzy i daj świadectwo o tym, jak odczuwasz swój prawdziwy wpływ.3. W jaki sposób komunikujemy się z tym, w którego wierzymy.

 • Naucz go modlić się, być wdzięcznym za błogosławieństwa i prosić o pomoc w codziennych działaniach. Carol B. Thomas, aby zilustrować nauczanie modlitwy o dziecko, powiedziała: "Modlitwa jest jak parasol chroniący przed burzami życia." 4. Jak rozpoznajemy Jego odpowiedź.

 • Może się to zdarzyć dzięki świętym pismom świętym, a nawet poprzez bezpośrednie odpowiedzi do nas, które możemy nazwać objawieniem. Wyjaśnij dziecku, że będzie miała dobre samopoczucie i spokój serca. Nadal można powiedzieć poprzez świętą muzykę, która wnosi dobrego ducha do serca, a także poprzez zwracanie uwagi w wewnętrznym głosie jak szept.5. Poznaj prawa duchowe, czy to Dziesięć Przykazań, czy w co wierzysz

 • . Ważne jest, aby dziecko zrozumiało, że po stronie duchowej istnieją także reguły i błogosławieństwa uwarunkowane ich posłuszeństwem. Jak zwiększyć wiarę?

 • Musimy praktykować to, czego się uczymy, modlić się, czytać pisma święte lub bibliografię religii, którą przeżywamy, przestrzegając boskich praw.Kiedy żyjemy, czego się uczymy, zobaczymy pozytywne rezultaty, a nasza wiara zostanie wzmocniona.

 • Musimy stosować te nauki codziennie w naszym życiu, czy powiedzieć "nie", gdy jakiś szkolny przyjaciel zaprasza nas do zrobienia czegoś złego, lub do opuszczenia kina, gdzie jest niewłaściwa scena.

  1. Kiedy stosujemy te wskazówki w praktyce, nasza wiara rośnie i zaczynamy rozpoznawać bardziej współczesne codzienne cuda.

  2. Jak podążać boskim przykładem?

  3. Zasadniczo jest to służba innym. Istnieje kilka sposobów na to, abyśmy mogli pomagać innym. Może to być zabawka, która nie potrzebuje już potrzebujących dzieci, odwiedzać starców w szpitalu lub sierocińcu. Możemy pomóc temu sąsiadowi, który nie może przejść przez ulicę, lub zanieść torby z supermarketu do Mamy. Możemy traktować naszych braci i siostry z ciepłem i cierpliwością wobec ludzi. Jak utrzymać bodziec do rozwoju duchowości u dzieci? Podczas spotkań rodzinnych, a nawet wieczorów w grach, możesz dać wiadomość, opowiedzieć historię z pism świętych i porozmawiać o doświadczeniach dzieci, które przeżywają, czego się uczą. To tak, jakby złożyli świadectwo o swoich dobrych uczuciach, kiedy zastosowali jakieś nauczanie.

  4. Jakie są zalety rozwijania duchowości u dzieci?

 • Wiele. Niektóre z nich to:

 • Będą przykładem sprawiedliwości w świecie, w którym młodzież jest zagubiona i zagrożona.

 • Uczynią świat, w którym żyjemy, spokojniejszym miejscem.

 • Będą wiedzieć, kim są jako dzieci wiecznej istoty i lepiej zrozumieją swoją misję w tym życiu.

 • Będą mieli pomoc na wszystko, czego potrzebują, gdy nawiążą bezpośredni związek z odwiecznym.

 • Rozważ zatem rozwój tego talentu, coś tak naturalnego i koniecznego lub nawet ważniejszego niż jakikolwiek inny, dla wkładu szczęścia rodzinnego. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz poszukać miejsca, w którym dzieci będą się uczyć tych i innych rzeczy niezbędnych do życia. (Tj.