10 Fragmentów Biblii, które zainspirują Cię do bycia lepszym małżonkiem
 • Święta Biblia jest świetnym podręcznikiem, zawiera historie, które uczą nas, jak być lepszym, pokazują nam konsekwencje złych wyborów i inspirują nas do robienia tego, co słuszne. Ta wspaniała książka jest w zasięgu nas wszystkich i te nauki mają zastosowanie we wszystkich sytuacjach naszego życia.

 • Będąc przykazania Bożego, małżeństwo jest bardzo ważnym etapem w życiu wszystkich ludzi, i oczywiście pisma przynieść nam wiele odniesień do małżeństwa, które mogą pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób był ślub aż do naszego Ojca Celeste. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest to, że musimy za każdym razem ulepszać i ulepszać. Jak mówi w 1 Liście do Koryntian 11:28, "niech człowiek się bada (...)", konieczna jest stała samoocena małżonków, to przyczyni się do sukcesu w domu.

 • Weź dziesięć inspirujących pism:

 • Mk 10: 6-9

 • „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją, i będą ją rozszczepić. jego żona, i będą jednym ciałem, a nie będą dwoje, lecz jedno ciało. Dlatego wszystko, co Bóg połączył, niech człowiek nie rozłączy ".

 • W tych wersetach uczymy się wielkich rzeczy. W małżeństwie nie może być indywidualności, mąż i żona muszą być zjednoczeni, muszą zawsze wejść w konsensus, podejmując decyzje, które zadowolą jedno i drugie. I jest wielka obietnica: "Co Bóg połączył, niech człowiek nie rozstaje".

 • Przysłów 31:10 A "Cnotliwa kobieta, która ją znajdzie? Jej wartość znacznie przewyższa wartość rubinów".

 • Rubin jest cennym kamieniem szlachetnym ze względu na swoją rzadkość. Bóg porównuje wartość cnotliwej kobiety jako nadwyżki do wartości tego kamienia. Mężowie, doceńcie swoją żonę i obdarz ją odpowiednią wartością, na jaką zasługuje. Żony, nie zapominaj, jak ważna jesteś.

 • 1 List Piotra 4: 8

 • "Ale przede wszystkim miłujcie się nawzajem miłością, albowiem miłość obejmie wiele grzechów".

 • Miłość ma moc wymazywania złych wspomnień, usuwania błędów z przeszłości. Z miłości do nas Chrystus poświęcił się i umożliwił odpuszczenie naszych grzechów. Miłość ma ogromne znaczenie.

 • Hebrajczyków 6:15

 • "I tak czekał cierpliwie, otrzymał obietnicę."

 • Pismo Święte jest dla nas wspaniałą motywacją do wytrwania w realizacji naszych celów jako rodziny.

 • 1 Koryntian 13: 1

 • „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, lubię metalu lub brzmi jak dzwon, że zębów.”

 • Nie ma sensu posiadanie pięknego i przestronnego domu, samochodu roku, do publikowania pięknych zdjęć na portalach społecznościowych w drogich restauracjach, jeśli nie ma prawdziwej miłości między małżonkami. To uczucie utrzymuje ich w zdrowiu, chorobie, bogactwie i biedzie.

 • List do Efezjan 4:32 But "Bądźcie jednak dla siebie uprzejmi, serdeczni, przebaczający sobie nawzajem, tak jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie".

 • Przebaczenie jest niezbędne w małżeństwie. Nasz małżonek czasami robi rzeczy, które nam się nie podobają, musimy podjąć decyzję, aby rozwiązać wszystkie konflikty i otworzyć nasze serca na przebaczenie. To nam dobrze.

 • 1 Koryntian 13: 4-7

 • „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, miłość nie lekceważyć, nie nadyma się, nie zachowują się niestosowne, nie szuka swego, nie sprowokowany. , nie podejrzewa zła, nie cieszy się niesprawiedliwością, ale się raduje prawdą: wszystkie rzeczy cierpią, wierzą we wszystko, mają nadzieję wszystko, znoszą wszystkie rzeczy. Ach! Miłość!

 • List do Efezjan 5:25 Hus "Mężowie, miłujcie żony wasze, tak jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie".

 • W całym swoim życiu tutaj na ziemi Chrystus złożył w ofierze swoje ofiary i okazał tak wielką miłość do ewangelii, że miłość, jaką mąż ma dla swojej żony, jest porównywana do miłości Chrystusa do Kościoła. (Tj.1 Koryntian 13:13 Now "Pozostańcie wiarą, nadzieją i miłością, tymi trzema, ale największą z nich jest miłość".

 • Zawsze kochaj! Wraz z wiarą i nadzieją staje się silniejszy i silniejszy.

 • Kaznodziei 4: 9-10

 • "Lepiej być dwoma niż jednym, ponieważ mają lepszą nagrodę za swoją pracę; albowiem jeśli jeden upadnie, drugi podnosi swego bliźniego; ale biada temu, który jest sam; inny, aby go podnieść. "

 • Małżeństwo staje się fortecą, gdy oboje idą razem i pracują razem dla szczęścia w domu. Jeśli jeden upadnie, drugi będzie tam, aby pomóc mu wstać i iść dalej. (Tj.